Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Informatie verzamelen, denken en dan op papier zetten hoe het straks uit komt te zien....
De plek langs de bosrand die ik uitgekozen heb.
Fly of the Buzzerd...
De grond bestaat uit klei en klei.
De avegaarboor bezig tijdens de 2e fase van het archeologisch onderzoek.

Welkom in het Rode Hoekje!

djWelkom op de website van het rode hoekje. Een initiatief om zelf zowel een woonhuis en de omliggende openbare ruimte te ontwikkelen. Kies uit diverse onderdelen met bovenstaand menu of zoek op trefwoorden met de zoekfunctie rechtsboven.

Telefoon 06-51150289

e-mail: tjalf@xs4all.nl

Get Adobe Flash player

Nadat je ontwikkelplan is goedgekeurd kun je de zogenaamde anterieure overeenkomst gaan tekenen met de gemeente.  Dit is een echt contract met rechten en plichten.  Jij verplicht je tot het uitvoeren van je plan.  De gemeente verplicht zich om medewerking te verlenen aan jou, zodat jij jouw  plan kan uitvoeren.  De anterieure overeenkomst is een dik contract met allerlei artikelen.  Ik zal ze hieronder in het kort toelichten.  Het is ook een heel duur contract.   Na het ondertekenen moet je 10% van de expotatiekosten betalen.   De explotatiekosten zijn ongeveer 1/3 van de grondprijs. 

 

Artikel 1:

In dit artikel beloof je dat je je plan gaat uitvoeren.  De gemeente beloofd medewerking te verlenen. Verder beloof je je plan geheel op eigen kosten en verantwoordelijkheid te gaan uitvoeren. Ook de aansluiting op de nutsvoorzieningen, de ontwatering en de ontsluiting zijn jouw verantwoording. 

 

Artikel 2:

In dit artikel beloof je de grond te kunnen kopen om je plan uit te kunnen voeren. 

 

Artikel 3:

Hierin wordt gezegt dat je ontwikkelplan goedgekeurd moet zijn door de gemeente.  

 

Artikel 4:

Hierin beloofd de gemeente mee te werken aan het stand komen van je ontwikkelplan en zich ook in te zetten bij andere instanties die nodig zijn voor het slagen van jouw plan. Tot een zekere grens. Ook beloven ze geen extra kosten te rekenen voor deze medewerking, behalve de kosten die in de overeenkomst genoemd zijn. 

 

Artikel 5:

Hierin beloof je om niet af te wijken van jouw,  door de gemeente goedgekeurde ontwikkelplan.  

 

Artikel 6:

Hierin wordt het mechanisme van de explotatiekosten geregeld.  In het kort komt het er op neer dat de gemeente een planning heeft gemaakt van alle kosten die in de toekomst nodig zijn in het gebied. Bijvoorbeeld voor het hoofdwegennet etc. (Deze kosten worden verdeeld over de alle initiatiefnemers middels een toelage bij de grondprijs).

 

Artikel 7:

Als deze kosten uiteindelijk minder zijn, krijg je dit deel terug.  Zijn deze kosten hoger, dan hoef je niet bij te betalen. 

 

Artikel 8:

Indien de gemeente kavelwegen moet aanleggen op jouw grond, omdat jij het niet doet, dan verplicht je je om deze grond terug te verkopen voor 1 euro. Verder verplicht je je tot het onderhouden van je kavelweg of het verbeteren van de verharding indien de gemeente hiertoe vezoekt. 

 

Artikel 9:

In dit artikel wordt geregeld dat het publieke groen op jouw kavel ook echt openbaar toegankelijk is voor voetgangers en fietsers.