Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Informatie verzamelen, denken en dan op papier zetten hoe het straks uit komt te zien....
De plek langs de bosrand die ik uitgekozen heb.
Het plaatsen van het casco door de aannemer.
Het graven van de waterberging.
Het eerste concert in het amfitheater.

Welkom in het Rode Hoekje!

djWelkom op de website van het rode hoekje. Op dit moment ben ik de website aan het actualiseren. oude info weg, nieuwe erbij. Sommige menu's hebben nog geen inhoud. Dus kom later nog eens terug.

Telefoon 06-51150289

e-mail: tjalf@xs4all.nl

Get Adobe Flash player

 

Nutsvoorzieningen

 

Wat met de weg samenhangt zijn de nutsvoorzieningen.  De gemeente en de nutsbedrijven hebben afgesproken om niet met particuliere initiatiefnemers te overleggen, maar alleen met een hele straat, middels de VVE.  Dit is ook in de statuten van de VVE opgenomen.  Zodra er overeenstemming over de loop van de weg, of althans het eerste gedeelte van de weg was heb ik een contactpersoon aan gebiedsregie gevraagd en hiermee heb ik contact opgenomen.  Vrijwel direct kreeg ik antwoord en de nodige informatie waar het trace van de leidingen aan moet voldoen.  Met deze informatie ben ik gaan tekenen en rekenen.  De benodigde wegbreedte van 3,25m, de breedte van 2,5m die de nutsbedrijven nodig hebben en daarbij nog een stuk greppel komt uit op een kavelbreedte van bijna 7 meter. 

 

Met onderstaande tekening geven de nutsbedrijven aan waar de kabels komen te liggen. Als je deze tekening vergelijkt met de tekeningen van de wegen in Oosterwold zul je zien dat het het allemaal net andersom is.   De telecomkabels liggen dichtbij de weg, en het water er het meest vandaan.  Wat ik ook niet snap is dat er in onderstaande tekening de eerste Leiding (gas) tegen de wegrand aan ligt, en bij Oosterwold zit hier nog een meter tussen.  Met deze meter en dan nog een bouwgrens van 30+70 of 70 wordt het kabeltrace zo een 3,5 meter breed.   Wel erg breed als je ziet dat in de praktijk alle kabels in Oosterwold binnen 1 meter in de grond liggen. 

 

 

 geulprofiel

 

In de praktijk gaat dit er zo uitzien: 

 

wegprofiel

 

De nutsbedrijven hebben bedongen dat  de 100cm (70+30) voorbij de erfgrens, waar normaal je hekje en voortuin ligt, ook vrij moet blijven van bouwwerken, verharding of bomen.   In de praktijk betekent dit dus een kabeltrace van 2,50m breed ipv 1,5m. Onderstaande links geven een formulier met voorwaarden waaronder de nutsbedrijven de leidingen leggen in Oosterwold.  De D2N checklist, dit is een checklist die de nutsbedrijven voor iedere onsluitingsweg maken en waarop afgevinkt wordt wie wat doet, wanneer etc. Dit geeft een mooi beeld van wat er allemaal gebeuren moet voordat je water uit de kraan stroomt....   De laatste link is de tekening die ik heb gemaakt van de weg, met hierop de ligging van het kabeltrace.  Hierin is aangegeven de afstanden van de kabels vanaf de weg, de bebouwingsvrije zone, en de positie van de kabels in xy coordinaten.  Het gaat alleen om het stuk weg wat de VVE gaat aanleggen.  De aftakking aan de bestaandeweg, en de kabels hierin regelt de gemeente. 

 

 

 

filesymbol

 Procedure Nutsvoorzieningen Oosterwold

 filesymbol 

 Voorwaarden voor gezamelijke aanleg nutsvoorzieningen 

 filesymbol

 D2N checklist

 filesymbol

 Tekening Karl Marxweg op A1 formaat

 

 

 

 

Brandhydranten....

 

Dit is ook een hoofdstuk apart.    De brandweer geeft een handreiking bluswatervoorziening uit. Dit is een handreiking, geen wet!  De gemeente kan deze handreiking gebruiken om omgevingsvergunningen te toetsen.    In deze handreiking worden diverse scenarios besproken die op Oosterwold van toepassing kunnen zijn.  Zoals woningen, maar ook buitengebieden, wat voor soort inzet, offensief, defensief....    Wij vallen in het buitengebied. Dat betekent dat de aanrijtijd zo lang is, dat de brand al te ver ontwikkeld is om van binnen uit te kunnen bestrijden.  De handreiking geeft hiervoor aan, dat de brandweer dan alleen een defensieve inzet doet, met als doel het overslaan van de brand naar andere gebouwen te voorkomen.  Ook wel het afbrandscenario genoemd.   Om slachtoffers te voorkomen wordt een sprinkler geadviseerd.   (zie hiervoor ook het stukje brandbestrijding onder zelfvoorzienendheid)  Als je geen sprinkler neemt eist de brandweer een andere primaire bluswatervoorziening.  Een waterput of een hydrant.   Wel gek eigenlijk als ze hier toch te laat voor komen....   Volgens de handreiking is een brandput op een afstand van 300 meter voldoende voor een defensieve inzet.   

 

Vitens wil geen hydranten aanleggen op particuliere grond, alleen op gemeentegrond want met de gemeente hebben ze een contract met Burgering voor het onderhoud.  De gemeente is voornemens om de het contract ook te laten gelden op particuliere grond, maar wel met doorberekening naar de eigenaar. Maar dit contract is nog niet getekend.  We  willen eigenlijk om de 200 meter een brandhydrant van 30m3/h op de Karl Marxweg.  Maar dit kan dus niet.   Alternatief is een brandhydrant op de Goudplevierweg.  Deze zou dan 60m3/h kunnen worden en voor alle woningen binnen een straal van 300 meter als secundaire bluswatervoorziening kunnen dienen.   wordt vervolgt...