Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Informatie verzamelen, denken en dan op papier zetten hoe het straks uit komt te zien....
De plek langs de bosrand die ik uitgekozen heb.
Fly of the Buzzerd...
De grond bestaat uit klei en klei.
De avegaarboor bezig tijdens de 2e fase van het archeologisch onderzoek.

Welkom in het Rode Hoekje!

djWelkom op de website van het rode hoekje. Een initiatief om zelf zowel een woonhuis en de omliggende openbare ruimte te ontwikkelen. Kies uit diverse onderdelen met bovenstaand menu of zoek op trefwoorden met de zoekfunctie rechtsboven.

Telefoon 06-51150289

e-mail: tjalf@xs4all.nl

Get Adobe Flash player

Onderdeel van de eerste initiatieven is een halfverharde weg.  Dit in eerste instantie om het landelijk gebied te benadrukken. Ook verwacht ik dat gezien de verkeersbelasting van de weg geen duurzamere verharding nodig is. Maar dit zal de toekomst uitwijzen. Hoe gaat zo een half verharde bosweg er straks uitzien?   Ik hoop een beetje zoals onderstaand plaatje: (....de bomen komen iets verder van de weg, ivm de leidingen)

0909 0008211 bosweg bij Mangelsdorf Duitsland

 

 

In theorie gaat dit er zo uitzien: 

wegprofiel

In de praktijk gaat het er zo uit zien:

uitgraven cunet1 uitgraven cunet2  
Eerste hap voor de Karl Marxweg Uitgegraven cunet  

 

Aan welke eisen moet de weg voldoen?   In Oosterwold is afgesproken dat alle wegn 5,5m breed worden.  Waarbij het midden van de weg op de erfgrens ligt.  Iedere initiatiefnemer krijgt dus 2,75 meter verharding op zijn kavel.  Hierbij komt nog de bermstrook voor de Nutsen. In die gevallen dat er geen initiatieven aan de andere kant van de erfgrens zijn, is het mogelijk om een smallere weg te realiseren.  De minimale wegbreedte is 4,5m en de minimale verhardingsbreedte 3,25.   Leidend hierbij is het bouwbesluit.  De kavelwegen in Oosterwold zijn private wegen en geen openbare wegen. De handreikiing bereikbaarheid hulpdiensten is dan ook wettelijk gezien niet van toepassing. Maar het is wel raadzaam om met deze handreikingen zoveel mogelijk rekening te houden.  

 

 

 

 

De nutsbedrijven hebben bedongen dat  de 100cm (70+30) voorbij de erfgrens, waar normaal je hekje en voortuin ligt, ook vrij moet blijven van bouwwerken, verharding of bomen.   In de praktijk betekent dit dus een kabeltrace van 2,50m breed ipv 1,5m. Onderstaande links geven een formulier met voorwaarden waaronder de nutsbedrijven de leidingen leggen in Oosterwold.  De D2N checklist, dit is een checklist die de nutsbedrijven voor iedere onsluitingsweg maken en waarop afgevinkt wordt wie wat doet, wanneer etc. Dit geeft een mooi beeld van wat er allemaal gebeuren moet voordat je water uit de kraan stroomt....   De laatste link is de tekening die ik heb gemaakt van de weg, met hierop de ligging van het kabeltrace.  Hierin is aangegeven de afstanden van de kabels vanaf de weg, de bebouwingsvrije zone, en de positie van de kabels in xy coordinaten.  Het gaat alleen om het stuk weg wat de VVE gaat aanleggen.  De aftakking aan de bestaandeweg, en de kabels hierin regelt de gemeente. 

 

 

 

 filesymbol 

 Voorwaarden voor gezamelijke aanleg nutsvoorzieningen 

 filesymbol

 D2N checklist

 filesymbol

 Tekening Karl Marxweg op A1 formaat

 
filesymbol

Tekening Vervolg Karl Marxweg op A1 formaat

 

 

 

 

Brandhydranten....

Dit is ook een hoofdstuk apart.    De brandweer geeft een handreiking bluswatervoorziening uit. Dit is een handreiking, geen wet!  De gemeente kan deze handreiking gebruiken om omgevingsvergunningen te toetsen.    In deze handreiking worden diverse scenarios besproken die op Oosterwold van toepassing kunnen zijn.  Zoals woningen, maar ook buitengebieden, wat voor soort inzet, offensief, defensief....    Wij vallen in het buitengebied. Dat betekent dat de aanrijtijd zo lang is, dat de brand al te ver ontwikkeld is om van binnen uit te kunnen bestrijden.  De handreiking geeft hiervoor aan, dat de brandweer dan alleen een defensieve inzet doet, met als doel het overslaan van de brand naar andere gebouwen te voorkomen.  Ook wel het afbrandscenario genoemd.  Je hoeft dus niet te kiezen voor het afbrandscenario, daar heb je al voor gekozen.  Om slachtoffers te voorkomen wordt een sprinkler geadviseerd.   (zie hiervoor ook het stukje brandbestrijding onder zelfvoorzienendheid)  Als je geen sprinkler neemt eist de brandweer een andere primaire bluswatervoorziening.  Een waterput of een hydrant.   Wel gek eigenlijk als ze hier toch te laat voor komen....  Maar goed als een brandhydrant er voor zorgt dat de omgevingsvergunning verleent wordt, dan zorgen we hiervoor. 

Vitens wilde geen hydranten aanleggen op particuliere grond, alleen op gemeentegrond want met de gemeente hebben ze een contract met Burgering voor het onderhoud.  Inmiddels is met heel veel tijd en werk van initiatiefnemers, de gemeente en de nutsen het contract aangepast en kunnen er brandhydranten worden aangelegt in particuliere grond.  De gemeente verekend de onderhoudskosten met de initiatiefnemer of VVE.   Wel bekijken de nutsen of de leidingcapaciteit wel geschikt is voor een hyrdrant.  Een leiding moet dik genoeg zijn om aan de watercapaciteit te voldoen. Maar hij mag ook niet te dik zijn, zodat het water er te langzaam in stroomt.   Als ze hem voor de hydranten dikker maken dan noodzakelijk dan bekijken ze over 10 jaar of de waterafname de dikte rechtvaardigt. En zoniet, moet je bijbetalen.