Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Informatie verzamelen, denken en dan op papier zetten hoe het straks uit komt te zien....
De plek langs de bosrand die ik uitgekozen heb.
Het plaatsen van het casco door de aannemer.
Het graven van de waterberging.
Het eerste concert in het amfitheater.

Welkom in het Rode Hoekje!

djWelkom op de website van het rode hoekje. Op dit moment ben ik de website aan het actualiseren. oude info weg, nieuwe erbij. Sommige menu's hebben nog geen inhoud. Dus kom later nog eens terug.

Telefoon 06-51150289

e-mail: tjalf@xs4all.nl

Get Adobe Flash player

Er gebeurt iets heel bijzonders in Zuidelijk Flevoland! 

In vorige eeuwen onstonden steden en landschappen op een organische manier.  Er werdt niet van te voren over nagedacht.  Iemand kocht een stukje grond en bouwde daar wat hij nodig had. En iemand anders sloot daar weer op aan.  Het gevolg was een afwisselend grillig ingerichte leefomgeving.  Niet echt efficient, maar zoals wij het nu zouden zeggen, wel heel gezellig.  Het is juist doordit principe dat wij oude landschappen, dorpskernen zo prettig vinden.  Toen Almere "bedacht" is, ging het vooral om efficientie.  grote wijken, een goede onsluiting en veel makkelijk te bereiken voorzieningen.  Veel mensen kwamen er wonen. Veel ook met een toch wel haat/liefde relatie met hun stad. In Almere "kon het", maar Almere "had het niet".  Almere blijft groeien. Het nieuwe land spreekt de mensen aan, maar de planologisch uitvoering niet. Hoe mooi de nieuwe wijken ook bedacht werden, het bleef bedacht door een vreemde. 

 

Gelukkig hebben we hier een paar bestuurders met lef, die bedachten het volgende plan.  Als we nou een groot stuk grond vrijgeven en mensen kunnen hier kopen waar ze willen, en wat ze willen.  Wel moeten ze alles zelf doen.  Straten aanleggen, stroom regelen, je eigen afvalwater zuiveren.   We maken een paar spelregels voor iedereen en we laten het landschap zichzelf weer ontwikkelen. Net als eeuwen geleden. Dan krijgen we stedenbouwkundige structuur zoals op het oude land. Nu nog de pioniers die dit willen oppakken. 

 

Mijn droom is altijd al geweest om zelf mijn leefomgeving te maken.  Op basis van wat ik mooi en handig vind. En niet op basis wat projectontwikkelaars en overheden vinden, wat handig en mooi voor mij is. Oosterwold is een kans voor mij om dit te kunnen realiseren.  Je moet zelf alles bedenken, zelf uitvoeren en zoveel mogelijk zelfvoorzienend leven.  Dit trekt onafhankelijke mensen aan.  Mensen zoals ik. Het idee is dat je in samenwerking met de gemeente een stuk grond uit kiest en koopt.  Hierop moet je zelf je weg, je afwatering, je beplanting aanleggen.  Een deel van je grond is openbaar, en hier moet je ontsluitingsmogelijkheden maken voor jezelf en voor je buren.  Je kavel moet zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn.   Je moet je eigen stroom opwekken, je eigen warmte opwekken en je eigen afvalwater zuiveren.  

oosterwold2

De regels die in Nederland gelden voor woningen, gelden ook voor de woningen in Oosterwold.  Je kunt dus niet zomaar wat bouwen. Woningen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Er zijn wel vrijstellingen voor bepaalde artikelen en er is geen welstandstoets. De afwatering van je perceel moet ook voldoen aan regels.  Dit wordt best een hele uitdaging. Want er zijn heel veel regels... Regels die als doel hebben om oplossingen voor problemen te realiseren. oplossingen die ik waarschijnlijk  zelf ook zo zou bedenken, maar hoe koppel ik die aan de bestaande regels?

 

 

 

Uiteindelijk zal het een gebied worden met allerlei zelfstandige initiatieven.  Houten woningen, Stenen woningen, Woningen half onder de grond.  

 oosterwold3

Het plan is begonnen als structuurvisie, die te vinden is op de website van de Oosterwoldwebsite van de gemeente Almere.